Konferencja jubileuszowa
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
13-14.10.2022 Poznań

show in english

Obszary tematyczne konferencji

Języki konferencyjne: polski, angielski.