Konferencja jubileuszowa
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
13-14.10.2022 Poznań

show in english

Program konferencji

do pobrania

Ważne terminy

W trosce o dopełnienie wszelkich formalności wydawniczych, uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych ram czasowych:

do 31.08.2022 16.09.2022elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa [link]
do 31.08.2022 16.09.2022przesłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z wytycznymi wydawniczymi [link]
do 16.09.2022wniesienie opłaty konferencyjnej
13-14.10.2022konferencja naukowa

Uprzejmie prosimy o przesyłanie gotowych artykułów naukowych na adres: mef@put.poznan.pl

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ul. Rychlewskiego 2 w Poznaniu. plan kampusu

Publikacja i wymogi edycyjne

Referaty w języku polskim po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej.

W ramach uczestnictwa w konferencji oferujemy możliwość publikacji Państwa artykułów w następujących wydawnictwach:

  1. Zeszyty Naukowe PP - 40pkt (publikacja bezpłatna w ramach opłaty konferencyjnej po procesie recenzji)
  2. Central European Management Journal - 100pkt (publikacja bezpłatna w ramach opłaty konferencyjnej po procesie recenzji)
  3. Sustainability on Production and Industrial Management - 100pkt (publikacja za dodatkową opłatą)
  4. Management and Production Engineering Review - 70pkt (publikacja za dodatkową opłatą)

Przydział artykułów do poszczególnych wydawnictw będzie rekomendowała Rada Naukowo-Programowa.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie gotowych artykułów naukowych na adres: mef@put.poznan.pl

Opłaty

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1250 zł.

Opłaty obejmują uczestnictwo w obradach, publikację punktowaną w Zeszytach naukowych Politechniki Poznańskiej, seria Organizacja i Zarządzanie (40 pkt), catering oraz imprezy towarzyszące. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania i noclegów.

Wszystkie abstrakty będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie konferencji.

Prosimy o wpłaty do dnia 16 września 2022 na konto:
Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
77 1090 1362 0000 0000 3612 7125
z dopiskiem „MEF 2022” + imię i nazwisko uczestnika