Konferencja jubileuszowa
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
13-14.10.2022 Poznań

show in english

Turbulencje w otoczeniu gospodarczym, które wymuszają na przedsiębiorstwach poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, stają się codziennością w funkcjonowaniu współczesnych organizacji. Dynamika zmian wymaga podejmowania współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów, których zadaniem jest kreatywność oraz stymulowanie zwinnego działania. O tych właśnie problemach, kluczowych dziś dla nauki i gospodarki, chcielibyśmy podyskutować w trakcie naszej konferencji.

Misją konferencji jest podkreślenie znaczenia współpracy między teorią i praktyką, a więc między nauką i biznesem. W związku z tym, bloki tematyczne będą moderowane przez przedstawicieli obu obszarów.

Ta edycja, jest edycją szczególną, gdyż towarzyszy Jubileuszowi 70-lecia prof. dr hab. inż. Stefana Trzcielińskiego.

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Rektora Politechniki Poznańskiej - prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Zapraszamy do rejestracji, klikając w link.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie gotowych artykułów naukowych na adres: mef@put.poznan.pl

Program konferencji

patronat

Tnoik