Konferencja jubileuszowa
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
13-14.10.2022 Poznań

show in english

Komitet organizacyjny

Dr inż. Marta Pawłowska - Przewodnicząca
Dr Karolina Grobelna
Dr inż. Paweł Królas
Dr Daria Motała
Dr inż. Jowita Trzcielińska
Dr inż. Michał Trziszka
Dr inż. Zbigniew Włodarczak

Kontakt: mef@put.poznan.pl